شبی با قرآن با حضور قاری بین المللی و حافظ کل قرآن کریم و مدیر رادیو قرآن در تکیه بزرگ شهر ارجمند

folder_openاخبار, دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداري و شوراي اسلامي شهر:شبی با قرآن با حضور قاری بین المللی و حافظ کل قرآن کریم و مدیر رادیو قرآن در تکیه بزرگ شهر ارجمند برگزار شد.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست