اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعت گیر در شهر ارجمند

folder_openاخبار, دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند، در راستای افزایش ایمنی تردد خودروها در مناطق شهری و امنیت عابرین پیاده در اقدامی از سوی واحد خدمات شهر شهرداری ارجمند  سرعت گیرهای سطح شهر رنگ آمیزی شدند . بنا بر این گزارش با توجه به ایجاد چندین سرعت گیر در نقاطی از سطح شهر و لزوم کاهش سرعت در برخی از معابر و مناطق مسکونی این امر صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست