شهردار ارجمند استعفا کرد/«عبدالله شجاع» به عنوان سرپرست جدید شهرداری ارجمند انتخاب شد

حسین خلیل ارجمندی رئیس  شورای شهر ارجمند از استعفا شهردار ارجمند خبر داد و گفت:در طول مدت مسئوليت خود؛ عملکرد خوبی داشت و اکنون به واسطه شرایط خود تصمیم به استعفا گرفته است.پس از استعفای علیرضا انصاری سمت شهردار ارجمند و موافقت اعضای شورای اسلامی شهر ارجمند  با این درخواست، ظهر پنچ شنبه مورخ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ عبداله شجاع رابعنوان سرپرست شهرداری ارجمند معرفی  کردند.
کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست