جلسه بررسی نهایی دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهر ارجمند۰

folder_openاخبار, دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند ،دفترچه عوارض محلی ۱۴۰۲ با حضور شهردار و  اعضای شورای اسلامی شهر ارجمند  بررسی و نهایی شد.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست