روزهای مردمی در شهرداری ارجمند

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری گفت: تقریباً هر روز میزبان شهروندان و گردشگران در دفتر کارم هستم.
شهردار ارجمند تاکید کرد: هرگز محدودیتی برای ملاقات عمومی قائل نشده‌ایم.
وی افزود: روزانه میزبان عموم مردمی هستیم که عمده درخواست‌های عزیزان از ما در حوزه‌های عمران، آبادانی، خدمات شهری و موضوعات فرهنگی است.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست