اجرای جدول کانیوو در کوچه‌های شهر ارجمند

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری گفت: عملیات عمران و آبادانی مناطق مختلف شهری در دستور کار بوده و با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: عمليات اجرایی نصب جداول كانيوو در خيابان و کوچه‌های نيلوفر سوم، نيلوفر پنجم، شهيد كاظم خليل‌ارجمندی و ياس ٢٩ تكميل شده است.
به گفته انصاری، شهرداری ارجمند برای خیابان‌های اصلی، معابر کوچک‌تر، جدول‌گذاری، دیواره حفاظتی و سایر اقدامات عمرانی، برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و یا در حال اجرای عملیات عمران و آبادانی آنهاست.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری گفت: عملیات عمران و آبادانی مناطق مختلف شهری در دستور کار بوده و با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: عمليات اجرایی نصب جداول كانيوو در خيابان و کوچه‌های نيلوفر سوم، نيلوفر پنجم، شهيد كاظم خليل‌ارجمندی و ياس ٢٩ تكميل شده است.
به گفته انصاری، شهرداری ارجمند برای خیابان‌های اصلی، معابر کوچک‌تر، جدول‌گذاری، دیواره حفاظتی و سایر اقدامات عمرانی، برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و یا در حال اجرای عملیات عمران و آبادانی آنهاست.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست