تخصیص صد درصدی بودجه های عمرانی

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی،علیرضا انصاری شهردار ارجمند در خصوص کارهای عمرانی شهرداری در سال جدید بیان داشت، با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، تا کنون مبلغ سه میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات پیاده روسازی،جدول گذاری،زیرسازی و آسفالت معابر خاکی و یک میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات نماینده مجلس برای اجرای دیوار سنگی حفاظتی مسیلها تخصیص یافته که در مرحله برگزاری مناقصه عمومی می باشند.همچنین با توجه به وقوع سیل طی سال‌های اخیر در ورودی شهر ، نیز مبلغ ششصد میلیون تومان برای احداث پل در مسیر آب رو(مسیل قلیقه)تخصیص یافته که در مرحله تهیه طرح و استعلامات دستگاه‌ها جهت برگزاری مناقصه در دست اقدام است.ضمنا با زمینه ایجاد شده و نگاه ویژه ای که در این دوره به شهر ارجمند صورت گرفته ، عمده اعتبارات مذکور بصورت نقدی و قسمت کمی از آن بصورت اوراق قرضه می باشد.شهردار ارجمند در همین رابطه اظهار نمود که نود و دو تن قیر رایگان نیز جهت لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهر اخذ گردیده که پس از مرمت تاسیسات زیربنایی از سوی ادارات مربوطه در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست