بررسی مشکلات طرح جامع در جلسه معاون وزیر

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامي، انصاری شهردار ارجمند اظهار داشت در جلسه ای که با حضور نماینده مجلس،فرماندار ،شهردار و شورای اسلامی شهر در محل دفتر معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی برگزار گردید ، با توجه به‌ انعکاس و بررسی مشکلات طرح جامع شهر ارجمند و شهرک الغدیر تصمیماتی اتخاذ گردید.بنا به پیشنهاد معاون وزیر مقرر گردید بازنگری طرح جامع شهر در دستور کار قرار گیرد.همچنین مقرر گردید مساله شهرک الغدیر که در سال‌های گذشته به یک مطالبه عمومی تبدیل شده در کارگروه مربوطه استانداری بررسی و جهت تطبیق به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال گردد.در این زمينه معاون وزیر مقرر نمودند که رایزنی لازم را با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری انجام دهند.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست