آگهی جذب نیرو

folder_openاطلاعیه, دسته‌بندی نشده

شهرداری ارجمند در نظر دارد نسبت به جذب نیرو جهت همکاری در واحد فنی وشهرسازی اقدام نماید.شرایط جذب نیرو به شرح ذیل می باشد:

۱- مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از گرایش های مهندسی عمران یا شهرسازی

۲- کارت پایان و یا معافیت  برای افراد ذکور

۳- حداقل پنج سال سابقه ی کار مرتبط

۴-بومی بودن

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست