بازدید کارشناسان سازمان همیاریها و شهرداریها استان از شهر ارجمند

folder_openاخبار, دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی،هیاتی از کارشناسان مسئول امور سرمایه گذاری و زیرساختی از قابلیتهای مختلف شهر ارجمند از جمله استعدادهای جذب گردشگر بازدید کردند.بنابراین گزارش در این بازدید که انصاری شهردار و اعضای شورای اسلامی و کارشناس املاک شهرداری این هیات را همراهی می‌کردند مقرر گردید اولویت‌های شهر ارجمند در زمینه های مختلف جهت سرمایه گذاری و جذب سرمایه مد نظر قرار گیرد.همچنین هیات مذکور ضمن ابلاغ پیام جناب آقای مهندس دهقان مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان نظر مساعد ایشان جهت حمایت از طرحهای مذکور را اعلام نمودند.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست