بازدید نوروزی از ادارات شهر ارجمند

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فرماندار،شهردار و شورای اسلامی،معاون فرماندار و سرپرست بخشداری ضمن بازدید از بیمارستان شهر ارجمند و دیدار با مدیریت،کادر درمان و پرسنل و تبریک سال نو در جریان آمادگی ارائه خدمات درمانی و موانع و مشکلات موجود قرار گرفتند.در ادامه این دیدار فرماندار با ارائه توضیحاتی در خصوص پیگیری مشکلات و رفع کاستی ها قول مساعد دادند.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست