تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی 1401شهرداری ارجمند به شورا اسلامی شهر

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی لایحه بودجه پیشنهادی  سال 1401 شهرداری ارجمند در جلسه علنی شورای اسلامی  تقدیم رئیس شورا شد.

   

 

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست