تصویب تعرفه عوارض شهرداری ارجمند ۱۴۰۱

folder_openاخبار, اطلاعیه, دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و وشورای اسلامی دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱شهرداری شهر ارجمند در جلسه علنی به تایید کمیته تطبیق رسیده و برابر قانون تشکیلات ،وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر و رعایت دستورالعمل ها مربوطه تهیه و تصویب گردید.

مطالب مرتبط

فهرست