جلسه کار گروه آرد و نان شهرستان در شهرداری ارجمند

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، جلسه ی با حضور خلیل ارجمندی معاون مالی و برنامه ریزی فرمانداری ، فرازی رئیس جهاد کشاورزی، حسینی رئیس غله،  عباس زاده نماینده تعزیرات،  نماینده بهداشت شهرستان، علیرضا انصاری و اعضای شورای اسلامی شهر ارجمند و دیگر مسئولین مربوطه در این بخش  با موضوع یررسی و رفع  مشکلات و  همچنین ساماندهی نانوایی ها برگزار شد.

 

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست