دیدارمهری فرماندار شهرستان، و رسولی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی و علیرضا انصاری شهردار ارجمند با خاوه ای مدیر عامل بنیاد علوی

folder_openاخبار

به گزارش روابط شهرداری در مورخ 1400/10/04 ابوالقاسم مهری فرماندار شهرستان فیروزکوه، رسولی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه  ، علیرضا انصاری شهردار ارجمند و جمعی از مدیران شهرستانی فیروزکوه با مدیر عامل بنیاد علوی، دکتر خاوه ای دیدار کردند .در این دیدار در خصوص مسائل مختلف از جمله مساعدت بنیاد علوی به محرومیت زدایی از منطقه فیروزکوه و حمایت از سرمایه گزار در منطقه ارجمند و فیروزکوه بحث و گفتگو کردند.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست