اطلاعیه شهرداری ارجمند 1400/08/25

folder_openاخبار

با توجه به هماهنگی با اداره بنیاد مسکن شهرستان فیروزکوه ،شهروندان می توانند جهت تسریع در اخذ سند مالکیت ،برای تشکیل پرونده با در دست داشتن مدارک ذیل به دبیر خانه شهرداری ارجمند مراجعه نمایند.

1 کپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل

2کپی مدارک مالکیت (استشهادیه ،تقسیم نامه ، بنچاق…. ) برابر اصل

 

مطالب مرتبط

فهرست