دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ارجمند با رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه

folder_openاخبار, شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ارجمند با رئیس دادگستری شهرستان دیدار کردند.

دراین دیدار انصاری شهردار ارجمند بیان داشت: در  راستای اجرای قوانین شهری و شهروندی نیازمند حمایت جدی مسئولین قضایی شهرستان هستیم.

درزی رئیس دادگستری شهرستان با تأکید بر دعوت و استفاده از ظرفیت نخبگان و کار آفرینان اظهار داشت: می توان از ظرفیت های شهرستان جهت مشاوره و افزایش درآمد شهر استفاده و با فراهم نمودن زمینه لازم، درآمد پایدار را افزایش داد.

مطالب مرتبط

فهرست