بررسی مسائل و مشکلات شهر ارجمند با حضور مسئولین شهرستان

folder_openاخبار, شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، جلسه بررسی مشکلات شهر ارجمند همچون طرح جامع شهر با حضور نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان فیروزکوه، بخشدار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ارجمند در دفتر شهردار برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی مشکلات شهر، راهکارهایی به منظور رفع نواقص طرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.

مطالب مرتبط

فهرست