اجرای پروژه دیوار ساحلی خیابان امام خمینی (ره) و سرچشمه

folder_openاخبار, پروژه های فعال

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند، پروژه دیوار ساحلی خیابان امام خمینی (ره) و سرچشمه با اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال از محل تخصیص اعتبارات ( ۳۵۰۰ میلیون ریال از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و ۶۵۰۰ میلیون ریال از درآمدهای عمومی شهرداری ارجمند) در حال انجام است.

 

مطالب مرتبط

فهرست