منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر ارجمند مشخص شدند

folder_openاخبار, شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، پس از شمارش آراء در شهر ارجمند افراد ذیل توانستند به ترتیب بیشترین آرای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر ارجمند را کسب نمایند:

۱- حسین خلیل ارجمندی(سقا)
۲- نعمت الله خلیل ارجمندی
۳- حسن اسفندیار
۴- اسماعیل عرب جوادی
۵- میثم خلیل ارجمندی
۶- مهدی خلیل ارجمندی
۷- محمود خلیلی

نفرات اول تا پنجم بعنوان اعضای اصلی و دو نفر ششم و هفتم بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

مطالب مرتبط

فهرست