اطلاعیه دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری ارجمند

folder_openاخبار, اطلاعیه

به اطلاع عموم شهروندان میرساند دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری ارجمند برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و رعایت دستورالعمل های مربوطه، تهیه و تصویب گردید.

به استناد تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمن اعلام عمومی، شهروندان محترم میتوانند جهت رویت تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری ارجمند به آدرس سایت شهرداری به نشانی www.arjomand.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند

دریافت تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری ارجمند

مطالب مرتبط

فهرست