تجلیل مدیریت شهرداری ارجمند از فرماندهی پاسگاه شهر ارجمند

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری ،ربابه خلیل ارجمندی شهردار ارجمندو بهمراه رئیس شورا حسین خلیل ارجمندی و اعضای شورای اسلامی ارجمند از زحمات جناب آقای مشعرپورفرماندهی پاسگاه ارجمند بهمراه پرسنل خدومشان ،به جهت تعامل خوب و سازنده از جمله جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز با مجموعه شهرداری ارجمند تجلیل بعمل آوردند.

 

 

 

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست