مانور آتشنشانان در 7 مهر ماه1399 در شهر ارجمند

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند،به مناسبت یاد و خاطره شهدای آتش نشان در روز آتش نشانی و ایمنی،آتش نشانان شهر ارجمند مانوری را بمنظور آمادگی در برابر بحران برگزار کردند.

مطالب مرتبط

فهرست