هدایت آبهای سطحی توسط پرسنل شهرداری ارجمند(جاده ارجمند -فیروزکوه)

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی: بمنظور رفع آبگرفتگی و هدایت آبهای سطحی در جاده ارجمند-فیروزکوه(پل دو آب ) که منجر به چندین مورد تصادف گردیده توسط پرسنل شهرداری ارجمند(ستادد بحران) انجام شد.

کلمات کلیدی: ,

مطالب مرتبط

فهرست