عملیات زیر سازی و آسفالت و جدول گذاری معابر شهر ارجمند در سال 98

folder_openاخبار, دسته‌بندی نشده

شهردار ارجمند از اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت  و جدول گذاری خبر داد.که این طرح در راستای بهسازی معابر شهری ،تسریع در حمل و نقل و تردد شهروندان و زیبا سازی فضای شهری  اجرایی شد.

 طرح زیر سازی  و آسفالت در 6 ماهه اول سال 98  : زیر سازی به متراژ  8000 متر مربع ، آسفالت بیندربه متراژ5500 متر مربع ، آسفالت توپکابه متراژ 1500 متر مربع   جدول گذاری کانیو 60 متر طول ،جدول انهار 200 متر طول و جدول بتنی 200 متر طول که در دستور کاربود که  مجموعا” با اعتبار 4 میلیاردو 500 میلیون ریال باتمام رسید.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست