اطلاعیه مهم و فوری

folder_openاخبار

به استناد سهمیه استخدامی شماره 711304 مورخ 19/12/97 سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره 2257 مورخ 98/1/25 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مشاغل آتش نشانی شهرداریهای سراسر کشور آزمون استخدامی بصورت کتبی و عملی در چهار رشته شغلی (کارشناس آتش نشان،کاردان آتش نشان، آتش ونشان و راننده وسیله تندرو سنگین) برای انتخاب افراد واجد الشرایط بر اساس مندرجات دفترچه راهنما برگزار می نماید.

تاریخ شروع ثبت نام دوشنبه:98/4/10

تاریخ برگزاری آزمون جمعه: 98/5/18

متقاضیان جهت ثبت نام www.hrtc.ir جهاد دانشگاهی مراجعه نمائید.

                                                                                                          ((روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند))

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست