شهرداری ارجمند به مناسبت هفته امداد به بیماران سرطانی کلاس آموزشی برگزار نمود.

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند:

به مناسبت هفته امداد به بیماران سرطانی و به منظور پیشگیری از بیماران سرطانی با همکاری دفتر انجمن امداد شهرستان فیروزکوه   مورخ 1398/01/25کلاس آموزشی در فرهنگسرای ارجمند با حضور  مسئول انجمن امداد ، خانم مسکوب و  سرکار خانم دکتر زارع نیا  بصورت رایگان برای شهروند خانم برگزار گردید.

 

 

مطالب مرتبط

فهرست