تبریک به مناسبت مبعث رسول اکرم(ص)

folder_openاخبار

روابط عمومی شهرداری ارجمند:

به شکوه و عظمت پیامبر رحمت و به یمن کرامت آن رحمتُ للعالمین قلبها به تسخیر در آمده و شعله های سرکش در ید قدرت او قرار میگیرند . پیامبری که تا اعماق تاریخ بر امتها و نشانه های بشریت نور روشنائی و فضیلت را گسترانیده و هم اوست که اشرف مخلوقات و سرور کائنات است.عید مبعث سالروز برگزیده شدن خوبترین خلقت خدا ،تبسم سبز ایمان ، رسول گل و نور و عشق حضرت محمد مصطفی (ص) را بر تمام مسلمانان جهان و همشهریان عزیز ارجمندی تبریک عرض  می نمایم.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست