در آستانه سال نو مزار شهدای شهر ارجمندو شهدای گمنام غباروبی و عطر افشانی شد

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی ،غبارروبی و گلباران  مزار شهدا و شهدای گمنام شهر اجمند با حضور شهردار و شورای اسلامی شهر ارجمند ، مسئولین شهر ارجمند و مسئول امور ایثارگران شهرداری در آستانه سال نو برگزار گردید.

  

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست