تبریک به مناسبت روز درختکاری

folder_openاخبار

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است !
اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . .
روز درختکاری مبارک.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست