اطلاعیه

folder_openاخبار

به اطلاع کلیه شهروندان محترم می رساند که قبل از تدفین متوفی ارائه گواهی فوت توسط پزشک الزامی می باشد و این شهرداری بدون گواهی فوت اجازه تدفین نخواهد داد.

   ((روابط عمومی شهرداری و وشرای اسلامی شهر ارجمند))

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست