دیدار شهردار ارجمند با رئیس محترم اداره حفظ آثار و نشر ارز ش های دفاع مقدس

folder_openدسته‌بندی نشده

گزارش روابط عمومی شهرداری،:

در مورخ 20/9/97 ساعت8/30 صبح جلسه ای  با حضور شهردار ارجمند خانم مهندس ارجمندی و رئیس محترم حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شرق استان تهران جناب آقای خانجانی  مسئول ایثار گران شهرداری ،آقای روح اله خلیل ارجمندی جهت ساماندهی المان دو شهید گمنام  پارک شهدای ارجمند برگزار گرید که شهرداری همکاری خود را در اینخصوص اعلام نمودند. در ادامه جلسه جناب آقای خانجانی از  تشکیل هیات امناء شهرستان خبر داد.

مصوبات :

  • تشکیل هیات امنای شهرستان جهت بررسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره فرهنگی اقدام نماید

2- از طریق استانداری جهت تامین اعتبار برای تکمیل المان از طرف اداره محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع   مقدس پیگیری گردد.

3- جهت مشاوره و ارائه طرحهای مختلف از طریق مهندسین مجرب با معرقی حفظ آثار اقدام  گردد.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست