عملیات عمرانی در شهر ارجمند

folder_openاخبار, دسته‌بندی نشده

به گزارش واحد روابط عمومی و خبر شهرداری ارجمند عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت در خیابان های دو تن آقا،استاد امیری فیروزکوهی و ولیعصر (عج) و نیز بتن ریزی کف نهر عمومی خیابان شهید احمد اسفندیاری و احداث دیوار ساحلی در خیابان امیری فیروزکوهی بشرح ذیل اقدام گردید :

به نقل از واحد فنی و عمران شهرداری ارجمند در ادامه روند جدولگذاری و زیرسازی  خیابان دو تن آقا در تابستان گذشته ، به جهت رفاه حال شهروندان قبل از شروع فصل سرما و بارش برف این خیابان نیز به طول 420 مترطول و عرض متوسط 8 متر زیرسازی و آسفالت بیندر به ضخامت 7 سانتی متر اجراء گردید .

 

آسفالت خیابان امیری فیروزکوهی که در سال های قبل اجراء گردیده بود و دچار فرسودگی و شکستگی فراوان در برخی نقاط آن مشاهده می شد ، تماماً به طول 520 متر روکش آسفالت توپکا به ضخامت 5 سانتی متر اجراء گردید .

مسئول واحد فنی و عمران افزود ; تعریض سمت راست خیابان ولیعصر(عج) به طول 250 متر به عرض متوسط 6 متر زیرسازی و آسفالت بیندر به ضخامت 7 سانتی متر اجراء گردید .

 

جهت ساماندهی آب های سطحی و روان در سطح شهر و ترمیم دیوار ساحلی واقع در خیابان شهید احمد اسفندیاری و بتن ریزی کف نهر به طول 350 متر به عرض 3 متر طول نیز قبل از شروع بارش های برف و سرما انجام گردید .

دیوار ساحلی واقع در خیابان امام خمینی (ره) در کوچه فجر 4 الی امیری فیروزکوهی به طول 330 متر ، در دو طرف به ارتفاع 1.5 متر،بعرض متوسط 1.20 متر ، جهت تعیین مسیل سیل رو ، برابر با بودجه تبصره 6 بند (و) استانداری تهران انجام گردید .

 

مطالب مرتبط

فهرست