تشکیل کمیسیون قطع اشجار در شهرداری ارجمند

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند ; با حضور نماینده اداره کل دفتر فنی و عمرانی استانداری تهران، شهردار و مسئول خدمات شهری شهر ارجمند تشکیل جلسه داد :

عبدی شهردار ارجمند در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به نماینده استانداری اظهار داشت این جلسه به منظور ایجاد تصمیمات لازم در حوزه قوانین قطع اشجار و پیگیری مصوبات قبلی می باشد .

عبدی ادامه داد فضای سبز یکی از مقوله های اهمیت دار در فضای شهری به شمار می رود و از بعد مختلف روان شناختی و فرهنگی تأثیر گذار است و به بیانی دیگر اهمیت و نقش درختان و به طور کلی فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آنها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازده بهای مختلف اکولوژیکی ، اقتصادی و اجتماعی آن امکان پذیر است .

در ادامه کریمی نماینده استان ضمن تقدیر و تشکر از شهردار و پرسنل خدوم شهرداری درخصوص ساماندهی شهر و جداسازی آب شرب در آبیاری فضای سبز اعلام کرد : تشکیل این گونه جلسات نقش مهمی در حوزه گردشگری شهر ارجمند دارد . لذا فضای سبز و جلوگیری از قطع اشجار یکی از الویتهای مهم شهر ها به خصوص استانداری تهران می باشد .

 

مطالب مرتبط

فهرست