برگزاری جلسه پیگیری وضعیت شهرک الغدیر با دادستان شهرستان فیروزکوه

folder_openدسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند : بمنظور پیگیری مطالبات شهروندان و واگذاریهای زمینهای الغدیر، عبدی شهردار ارجمند بهمراه کلیه اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری با دادستان شهرستان فیروزکوه به منظور بررسی وضعیت زمینهای مذکور دیدار و گفتگو کردند .

در این جلسه عبدی شهردار ارجمند از مطالبات شهروندان گفت و اعلام کرد که تعداد زیادی از مردم جهت تعیین تکلیف وضعیت زمینهای واگذار شده ، به شهرداری و شورای اسلامی شهر مراجعه می کنند و شهرداری و شورای شهر به درستی پاسخگوی مردم نیست و این موضوع در اسرع وقت باید شفاف سازی شود تا شهروندان دچار مشکل نگردند .

عبدی گفت : با توجه به اینکه تعدادی از واگذاریها به مردم نا مشخص بوده و نحوه واگذاری مشخص نیست در حال رصد توسط پرسنل شهرداری می باشد تا اطلاعات کامل به دادستان ارسال شود تا حقی از شهروندان ضایع نگردد .

در این دیدار نیز دادستان محترم شهرستان فیروزکوه از پیگیری موضوع ابراز خرسندی کرد و اعلام کرد که هرگونه همکاری و اقدام لازم را جهت احقاق حق شهروندان به عمل آورده و نتیجه را به شهرداری اعلام خواهد کرد .

مطالب مرتبط

فهرست