جلسه مشترک مرکز بهداشت و شهرداری ارجمند

folder_openدسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند : این جلسه به منظور بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی شهر ارجمند در محل شهرداری برگزار گردید .

در این جلسه عبدی ضمن خیر مقدم به بیان مسائل و مشکلات بهداشتی و توجه بیشتر مسئولین به حوزه سلامت به رفع این موارد را خواستار شدند، وی به مسئله رها شدن پسآب منازل در معابر شهری و از بین رفتن تاسیسات و خسارت های فراوان به شهر اشاره نمود که مسئولین شبکه بهداشت در این خصوص توجه بیشتری داشته باشند .

دراین جلسه مسئول شبکه بهداشت درخصوص بهداشت محیط و سلامت کارکنان و مشکلات بهداشتی و درمان شهر پرداخت .

این جلسه با حضور کلیه کارکنان شهرداری برگزار شد .

مطالب مرتبط

فهرست