فرهنگ‌ سازی موثرترین کار برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی است

folder_openاخبار

عبدی شهردار ارجمند عنوان کرد:

فرهنگ‌ سازی موثرترین کار برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی است

شهردار ارجمند فرهنگ‌سازی را موثرترین کار برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی دانست.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند، علی عبدی در جلسه با کارکنان واحد های خدمات شهری شهرداری  گفت:  شهروندان را برای نگهداری و حفظ اموال و تجهیزات  عمومی ترغیب کرده و آموزش دهیم ، اظهار کرد: همه ی ما باید در زمینه‌ فرهنگ‌سازی برای حفظ وسایل و تجهیزات عمومی وارد شویم و این باور را در ذهن شهروندان نهادینه کنیم که دود تخریب وسایل عمومی در نهایت به چشم خودشان می‌رود.

وی گفت: برای طراحی و ساخت مبلمان شهری ، از تجهیزات و مصالحی استفاده می شود که امکان تخریبِ کم‌تر و دوام بیش‌تری داشته باشند ، اما در مورد برخی وسایل ، استحکام آن‌ها با زیبایی‌شان تضاد پیدا می‌کند.

وی با اشاره به خرید وسایل  برای پارک ها و بوستان ها  تصریح کرد: اگر مردم محافظت و استفاده صحیحی از این وسایل داشته باشند، به تدریج عمر این وسایل افزایش یافته و هزینه هایی که برای تعویض پرداخت میشود میتواند جایگزین  خرید وسایل جدیدی برای پارک ها و بوستان های تازه تاسیس باشد

عبدی با بیان اینکه مردم باید بدانند وسایل عمومی که تخریب می‌شود از محل در آمد شهری است که به شهرداری می‌پردازند ، تاکید کرد:  می بایست در پارک‌ها اطلاع رسانی  شود مبنی بر اینکه هزینه‌ ساخت آن پارک چقدر بوده و اگر شهروندان برای حفظ آن تلاش کنند ، از محل حفظ این سرمایه یک پارک دیگر در نقطه‌ دیگری از شهر ساخته  خواهدشد..

شهردار ارجمند فرهنگ‌سازی را موثرترین کار برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی دانست و افزود: صدا و سیما و مدارس ، از مهدکودک تا دبیرستان و دانشگاه‌ها در این زمینه می‌توانند تاثیرگذار باشند.

مطالب مرتبط

فهرست