جلسه طرح هادی شهری ارجمند بدون حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری تهران

folder_openاخبار, دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند : این جلسه به درخواست شهردار ارجمند با حضور جناب آقای دکتر تواهن مدیر کل دفتر فنی ، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران، مشاور طرح، معاون برنامه ریزی ، اداری و مالی فرمانداری و شهردار ارجمند تشکیل گردید .

در این جلسه عبدی شهردار ارجمند اظهار داشت از سال 84 شهرداری تأسیس شده است که تاکنون بر اساس طرح هادی روستایی اقدامات لازم را انجام داده است . لذا این مسأله باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده شهری و شهرسازی و مانعی به سه راه توسعه شهر شده است .

وی بیان کرد در بین شهرهای استان تهران، تنها شهری که طرح کالبد اش مغفول مانده شهر ارجمند است که مشکلات زیادی را برای اهالی و مردم منطقه به دنبال داشته است .

در این جلسه به دلیل عدم حضور نماینده سازمان مدیریت ، موضوعات بررسی گردید و به جلسه بعدی موکول شد تا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری حضور و نسبت به تصمیم گیری نهایی اقدام نمایند .در ادامه جناب آقای دکتر تواهن مدیر کل دفتر فنی ، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک اظهار داشت موضوع طرح هادی شهر ارجمند در اولویت کاری این دفتر قرار گرفته و باید هرچه سریعتر (با توجه به مطالبات شهروندان شهر ارجمند)  بتوانند فعالیتهای خود را به خوبی به سر انجام برسانند .

مطالب مرتبط

فهرست