نشست رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار ارجمند

folder_openشورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهر ارجمند : در این نشست رئیس شورای شهر ارجمند ضمن خیر مقدم به شهردار جدید ارجمند و آرزوی موفقیت ، از شهردار ارجمند خواستند تا نسبت به مطالبات مردم اهتمام ورزیده و نسبت به مردم پاسخگو باشد .

در این دیدار عبدی – شهردار ارجمند نیز از حسن اعتماد اعضای محترم شورای شهر و استانداری تهران تقدیر و تشکر نمود و آمادگی خود را جهت پاسخگویی به اعضای شورا و مردم را اعلام نمود .

در آخر جلسه بررسی مصوبات و اقدامات صورت گرفته شهرداری پرداخته و هر کدام از اعضای شورای نظرات خود را ارائه نمودند .

 

 

img_20161210_134200

 

img_20161210_134209

مطالب مرتبط

فهرست