افتتاح شعبه پست بانک در شهرداری ارجمند

folder_openشورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند : به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر شعبه پست بانک جهت ارائه خدمات به شهرداریها و دهیاریهای بخش ارجمند افتتاح گردید .

با توجه به نیازی که برای تأسیس و راه اندازی شعبه پست بانک و ایجاد بازار رقابت بین بانکی در شهر ارجمند احساس گردید ، لذا به جهت گشایش شعبه و اشتغال زایی برای جوانان شهر و دهیاریهای بخش ارجمند ، اهالی محترم نسبت به افتتاح حساب بتوانند در جهت پیشرفت و آبادانی گامی بلند برداشته و یاری گر بانک باشند .

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b1%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b0%db%b1%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b1%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b0%db%b5%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b1%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b1%db%b1%db%b7

مطالب مرتبط

فهرست