نهم ربیع الاول آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) بر تمامی مسلمانان مبارک باد.

folder_openاخبار

جهان محیط وسیع عنایت است امروز
وجود، مرکز نور هدایت است امروز
عطاوجود و کرم بی نهایت است امروز
دهید مژده که عید ولایت است امروز
خجسته باد به مستضعفین زعامتشان
که ثبت شد به کتاب خدا امامتشان
الا که قائم امر قیام شد مهدي
زمامدار به کل نظام شد مهدي
به خلق، رهبر والا مقام شد مهدي
امام بود و دوباره امام شد مهدي
کرامت و شرف و نصر مامبارك باد
امامت ولی عصر ما مبارك باد.

index

عکس

کلمات کلیدی: , , , , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست