طرح اتلاف سگهای ولگرد در شهر ارجمند

folder_openاخبار

به گزارش واحد خدمات شهری :طرح اتلاف سگهای ولگرد  بمدت 10 روز از تاریخ 94/10/6 لغایت 94/10/15 از ساعت 7 صبح الی 18 در سطح شهر ارجمند اجراء می گردد.

مطالب مرتبط

فهرست