علمیات برف روبی و و نمک پاشی معابر و خیابان سطح شهر ارجمند توسط شهرداری

folder_openدسته‌بندی نشده

به گزارش ستاد بحران شهرداری ارجمند : بحمدا… با توجه به ریزش رحمت الهی از نیمه شب مورخ 93/12/18 ستاد برف روبی شهرداری از ساعت 21 مورخه مذکور، با بسیج نیروهای خود نسبت به بازگشایی معابر سطح شهر اقدام نمود.ستاد برف روبی که متشکل از نیروهای خدمات شهری ،فضای سبز ،موتوری،آتش نشانی است.

IMG_0312

IMG_0313

IMG_0317

 IMG_0328

IMG_0325

IMG_0314

IMG_0316

IMG_0346

کلمات کلیدی: , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست