بازدید شهردار و اعضاء محترم شورای اسلامی شهر از موزه عبرت

folder_openشورای اسلامی شهر

عباس موحدی ارجمندی شهردارو اعضای شورای اسلامی شهر ارجمند، بهمراه مسؤولان شهرستان فیروزکوه با حضور در موزه “عبرت” از بخش های مختلف آن و همچنین ظلم و تعدی و وحشی گری های سرسپردگان رژیم منحوس پهلوی نسبت به انقلابیون در سال های انقلاب بازدید کردند.

مطالب مرتبط

فهرست