ردیف عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی مسئول
1 شهردار ارجمند عبدالله شجاع
2 دفتر شهردار
3 مسئول بازرسی روح الله خلیل ارجمندی
4 سرپرست حراست امیر ایمانی پور
5 روابط عمومی
6 مسئول اداری و مالی
7 خدمات شهری و فضای سبز محمد ابراهیم خلیل ارجمندی
8 مسئول شهرسازی عالیه خلیل ارجمندی
9 مسئول امور فنی و عمرانی
10 مسئول امور حقوقی
11 مسئول امور درآمد و سرمایه گذاری
12 دبیرخانه
13 مسئول امور قراردادها
14 کارپرداز روح الله خلیل ارجمندی
15 سرپرست آتش‌نشانی محمود متو
16 سرپرست املاک
فهرست