معرفی شهر ارجمند

نام و سابقه تاریخی شهر

در انتهای شمال غرب شهر ارجمند و در ارتفاع 2188 متری از سطح دریا و در دامنه غربی تپه هایی که در سمت جنوب آن خانه های اهالی شهر ارجمند احداث گردیده است، مقبره هایی وجود دارد که اهالی آن را 12 تن یا دوازده امام می نامند. براساس عقاید ریش سفیدان محلی، یکی از خوانین آن زمان بنام حرمت الملوک که از سیاستمداران بود ( وخانمی عفیف و پاکدامن بود) ، شبی از شب ها خواب می بیند که در شمال غرب آبادی دوازده تن از معصومین که اسامی آن ها در بحر الانصاب می باشد مدفون هستند و در خواب مکلف می شود که با هزینه خود برای آن ها بقعه بنا نماید. فردای آن روز تمامی روحانیون منطقه و حاکمان شهر را به ارجمند فرا می خواند و خوابی را که دیده برای آن ها بازگو می نماید و تصمیم بر ساخت و ساز بقعه ها گرفته می شود. از طرف دیگر ساختن بناها و حمام و نظایر آن ها فقط توسط معماری که در ندای لاهیجان زندگی می کرد انجام می گرفت و روستاهای مجاور از ساختن چنین بناهایی عاجز بوده اند. فیروزکوه در آن زمان اسم و رسم به صورت حال نداشت. روستایی بود که سر راه تهران – شمال قرار داشت و مرکز حکومت در ارجمند بود.

قدمت تاریخی ارجمند

قدمت تاریخی ارجمند براساس اسناد ثبتی از ابتدای تنظیم وقف نامه حاکم می باشد. سکنان ارجمند از قدیم الایام : پنج طایفه به اسامی خلیل، آلو امیر، متو و توکل یا ( منصور) بوده اند. وقف نامه تنظیم و با امضا طوایف مذکور درج گردید که تصویر وقف نامه اداره اوقاف موجود است. سکونت و امکانات سیاسی و اجتماعی که بالغ بر چهارصد سال می باشد. ارجمند زمانی دارای سربازخانه بود که ارتش وقت در آن آموزش می دیدند و پس از آموزش به مکان مورد نظر اعلام می شدند. مکان سربازخانه پلاک 964 فرعی حال است که بعد از مدتی تخریب شده و امنون تبدیل به مسکونی گردیده است و محل استقرار نظامی ها و انبار اسلحه آن ها بوده و حمل سلاج ها به وسیله چهارپایان انجام می گرفت. مکان ستوران آن زمان پلاک 924 ارجمند در سال ماضی یعنی دوران سکونت خوانین و رجال وقت، محل دادرسی و قانون گذاری بوده و بخشداری حال در آن زمان بنام حکومت و بخشداری حال در آن زمان بنام حکومت و بخشدار حاکم نامیده می شد، دادسرا (عدلیه) انتظامی ( نظمیه) نام داشت. جدای از فرمانروایان رسمی، دیگر کسانی که بر مردم حتی کل منطقه حکومت می کردند افرادی قاجاریه نژاد مانند قلی خان (منتظم الدوله)، صادق خان، مهدی خان، امیرقاسم خان، یحیی خان از باقی ماندگان همان خوانین منطقه که آثار و بناهاب باقی مانده از قدرت و ریاست آن ها حکایت می نماید. ارجمند مرکز نشست و جلسه مذهبیان زمان بود. هفته ای یک بار روحانیون منطقه به ریاست آخوند ملامحمدشفیع که چهار نسل تا به حال نوادگان آن روحانی هستند و شهرت شفیع زاده دارند تشکیل می گردد. حد شرعی و قانونی که برای قانون حاکم در ایران جاری می شود و در آن زمان کلیه دادخواهی و دادرسی و… در ارجمند انجام و اجرا می گردید. افرادی که با علم و اجازه آن ها محکوم به زندان می شدند.

امروزه همان کنده و میله آهنی که در پای مجرمان می گذاشتند در مجلس تعزیه خوانی ارجمند به معرض دید اهالی قرار می گیرد. ساختمان مسکونی یکی از خوانین به نام مصطفی قلی خان در محلی که تبدیل به مسکونی اهالی شده است، در فرهنگ نامه اداره ثبت و احوال فیروزکوه بنام عمارت درج شده است. فرزند مرحوم مصطفی قلی خان عبدالکریم امیری فیروزکوهی که نام خورشید درخشان ادب ایران اسلامی است تحصیلاتش را در اروپا گذرانده و با دریایی از علم و حلم به آغوش کشور بازگشته که حال در مکان زیست مرحوم امیری فیروزکوهی فرزندش دکتر امیربانو ( استاد دانشگاه) و دیگر فرزندش بنام مسعود خان با اسم مصطفی قلی خان که در صدد احیا و مرمت ساختمان و باغ برآمده است زندگی می کنند. قلعه قسمت جنوب فیروزکوه با ساخت و ساز حسن صباح در دوره سلجوقیان انجام شده است، همان قلعه را در قسمت شمال غرب ارجمند در مجاورت تنگه احداث نمود.

محله حسن آباد فعلی ارجمند قبلا قبرستان قبل از اسلام بود که در ساخت و سازهای جدید قبر غیر اسلامی مشاهده می شود و در شمال پایگاه ارجمند در حال حاضر آثار متعددی از قبور مشخص است. زمانی ارجمند بنام ارجنه در حسن آباد ارجمند بود و آن هم فاقد سند می باشد و ذکر آن در کتابچه فرهنگ ارجمند استفاده دارد.

0
جمعیت
0
تعداد خانوار
0
مرد
0
زن
فهرست