تعرفه عوارض به صورت سالانه و با تأیید استانداری تهران تغییر پیدا می کند، برای دریافت آخرین تعرفه عوارض شهرداری ارجمند بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فهرست