بایگانی برچسب : شهادت، فراتر،تعلق، زندگی

۲۲ اسفند روز گرامیداشت شهداء گرامی باد.

  خورشید ، بزرگ ترین  موذن صبح است و شهید، والاترین مکبر آزادگی ، و کدام تکبیر ، رساتر و فراگیر تر از شهادتینی که در بی تعلق ترین ثانیه های زندگی ، بر زبان شهید جاری می شود؟۱ آری رهایی، محصول سپردگی مردان جهاد، به عالمی فراتر از خاک است ،محصولی که توازن عقل های زمین را درهم می ... ادامه مطلب »